Marzec jest pierwszym miesiącem działania systemu, więc mogą pojawić się niewielkie problemy lub niejasności. W razie pytań i problemów prosimy o sygnał - wszystko będziemy rozwiązywać i wyjaśniać na bieżąco.

Poniżej zamieszczamy kilka wyjaśnień dotyczących korzystania z systemu ActiveNow.

Dane logowania

Nazwa użytkownika to adres e-mail, który podaliśmy w recepcji i na który przyszło zaproszenie do rejestracji. Możemy samodzielnie zmienić adres mailowy, jednak musimy pamiętać, aby przy kolejnym logowaniu wpisać jako nazwę użytkownika ten nowy e-mail.

Nasze hasło jest takie, jakie wpisaliśmy przy rejestracji. Jeśli go zapomnimy – należy użyć opcji Odzyskiwania hasła, dostępnej na stronie logowania.Menu boczne

Najbliższe zajęcia – pokazuje nadchodzące zajęcia z dwóch najbliższych tygodni

Rozliczenia – po wejściu w tę sekcję widzimy:

- u góry: kwotę należności (na czerwono) lub ewentualną nadpłatę (na zielono)

- poniżej wykaz poszczególnych naliczeń i wpłat w kolejności od najstarszej; jeśli lista jest dłuższa poniżej pojawia się przycisk „pokaż więcej”

Zapisy na wydarzeniamożliwość zapisania się z poziomu panelu na warsztaty, wydarzenia itp.

Moje dane Użytkownik może je zmieniać, edytować i uzupełniać

Dwoje lub więcej dzieci

Wszystkie dzieci, przy których w systemie zostanie wpisany ten sam e-mail zostaną przyporządkowane do jednego konta.

Po zalogowaniu widzimy ekran, na którym wybieramy konkretne dziecko.

Aby przełączyć się na inne dziecko klikamy w prawym górnym roku na aktualne dziecko i po wybraniu opcji Zmień użytkownika u góry pojawiają się zakładki z pozostałymi dziećmi.

Powiadomienia

W prawym górnym rogu, obok imienia i nazwiska dziecka znajduje się dzwonek. Jeśli jest na nim czerwony znacznik – to znaczy, że otrzymaliśmy powiadomienie. Aby je przeczytać wystarczy kliknąć na dzwonek, rozwinie się lista i wybieramy konkretne powiadomienie.

System wysyła również automatyczne powiadomienia sms-owe i mailowe: w przypadku sms-a jako nadawcę wiadomości - zamiast numeru telefonu - zobaczycie nazwę "EDUSTREFA". Powiadomienia mailowe będą przychodzić na adres, który aktualnie jest wpisany w danych użytkownika.

SMS-y są wysyłane automatycznie, dlatego nie można wysłać odpowiedzi zwrotnej.

W razie potrzeby kontaktu telefonicznego lub sms-owego prosimy użyć numeru telefonu naszej recepcji.

W każdy poniedziałek system automatycznie wysyła powiadomienia sms i mailowe z informacją o należności do uregulowania do każdego, kto taką zaległość posiada. W sms-ie będzie tylko informacja o naliczeniu należności, szczegółowa kwota do rozliczenia będzie zawarta w informacji mailowej. Informacja taka jest dostępna na bieżąco na koncie Ucznia.

W przypadku nieuregulowania należności w ciągu 7 dni system wyśle kolejne przypomnienie i kolejne itd.

ActiveNow integruje wszystkie funkcje w jednym i robi to w pełni automatycznie (rozlicza płatności, zlicza obecności, steruje planem zajęć itp.). Miesiąc luty będzie czasem testowym, dlatego prosimy o uważne sprawdzanie wszystkich zawartych w systemie informacji. Od marca - mamy nadzieję - wszystko powinno już działać jak należy.

Rozliczenia

Na górze widzimy kwotę należności (na czerwono) lub nadpłaty (na zielono). Kwota zaległości dotyczy miesiąca zakończonego.  Jeśli dokonamy wpłaty z góry za zajęcia w tym miesiącu lub po prostu wpłacimy za dużo, system będzie pokazywał nadpłatę. Zostanie ona rozliczona w ostatnim dniu miesiąca.

UWAGA! W wyjątkowych sytuacjach system może naliczyć z góry należności za wszystkie zaplanowane  zajęcia w danym miesiącu. Jest to sytuacja jednorazowa, związana z uruchomieniem nowych lub zmianą warunków dotychczasowych zajęć.

Przy pomocy przełącznika po prawej stronie możemy rozwinąć / ukryć listę przyszłych należności wraz z datami ich rozliczenia.

Opłaty rozliczane są w systemie ostatniego dnia miesiąca. Jeśli zatem wcześniej widzimy na swoim koncie jakąś należność do zapłacenia (kwota na czerwono), to znaczy, że mamy nieuregulowane opłaty z poprzedniego miesiąca.

Wszystkie widoczne kwoty należności stanowią sumę opłat ze wszystkich zajęć. Wpłaty (niezależnie czy dokonane on-line, czy przelewem tradycyjnym, czy też gotówką) są księgowane na poczet najstarszych należności (nie są rozbijane na konkretne zajęcia). Dlatego też dokonując tradycyjnego przelewu nie trzeba już wpisywać rodzaju zajęć, za które się płaci - trzeba wpisać tylko imię i nazwisko Uczestnika, którego dotyczy opłata..

W przypadku więcej niż jednego dziecka widoczne w systemie kwoty należności są rozbite na poszczególnych uczniów i nie sumują się. Chcąc zapłacić wszystkie należności razem należy zrobić tradycyjny przelew.

Wszystkie dokonywane płatności widoczne są na bieżąco w panelu Klienta z datą wpisania ich do systemu / datą płatności elektronicznej (w przypadku przelewów tradycyjnych, które są wprowadzane ręcznie, data ta może się różnić o kilka dni w stosunku do daty zlecenia przelewu). 

Zgłaszanie nieobecności

Chcąc odwołać zajęcia indywidualne wystarczy po prostu kliknąć w przycisk odwołaj zajęcia przy odpowiedniej pozycji. Trzeba pamiętać, że „bezkosztowo” można odwołać zajęcia w określonym czasie (obecnie jest to 9 godzin przed ich rozpoczęciem). Odwołanie ich po tym czasie lub nieodwołanie i nieobecność – zgodnie z zapisami w Umowie – skutkuje naliczaniem przez nasz system opłaty.

Aby zgłosić nieobecność na zajęciach grupowych należy kliknąć na przycisk „zgłoś nieobecność” przy odpowiedniej pozycji.

W przypadku zajęć rysunku – ponieważ promocyjnie w tym roku rozliczamy tylko zajęcia, na których dziecko jest - w przypadku nieobecności na liście naliczonych opłat pojawi się zniżka w kwocie odpowiadającej cenie pojedynczych zajęć z datą nieobecności.

Płatności elektroniczne Tpay (wkrótce)

Korzystając z tej formy płatności nie możemy zmienić kwoty – jest ona uzupełniana automatycznie zgodnie z kwotą należności.

Zależnie od tego, jakie informacje w procesie płatności przekazuje nasza organizacja płatnicza/bank  może się okazać niezbędne przy transakcji wpisanie swoich danych (imię, nazwisko, adres itp.) – dane te są niezbędne ze względów fiskalnych. Dane te trzeba będzie wpisać tylko dokonując pierwszej płatności, później system je zapamięta i uzupełni automatycznie.

W przypadku więcej niż jednego dziecka  płatności za każde należy dokonać osobo, przełączając się między użytkownikami – system nie sumuje należności wszystkich dzieci.

Chcąc wpłacić inną kwotę niż widoczna w systemie należy wykonać przelew tradycyjny. Taki przelew również należy zrobić, gdy chcemy zapłacić jakąś kwotę "z góry".

Jeśli co miesiąc mamy do zapłacenia za zajęcia taką samą kwotę najwygodniejszym rozwiązaniem jest ustanowienie stałego zlecenia w swoim banku - unikniemy sytuacji, że jakaś płatność nam umknie, albo zrobimy ją dwa razy :-) Gdy mamy wiele zajęć i za jedne płacimy stałą kwotę, a za drugie zmienną - tą stałą można płacić stałym zleceniem, a  za pomocą płatności on-line ze swojego konta Uczestnika regulować tylko zmienną .

Wszelkie problemy, uwagi dotyczące działania systemu prosimy kierować na adres: admin@edugrojec.pl

Wszelkie uwagi związane z prezentowanymi treściami (rozbieżności, wątpliwości) prosimy zgłaszać telefonicznie, bądź mailowo na adres: strefa@edugrojec.pl

Jeśli masz już hasło dostępu możesz zalogować się przy pomocy przycisku poniżej: