Zasady sanitarne obowiązujące w Centrum Edukacyjnym EDUSTREFA w okresie stanu epidemicznego

 • W zajęciach uczestniczą tylko dzieci zdrowe, bez objawów infekcji.
 • Do minimum ograniczamy przebywanie na terenie CENTRUM osób odbierających dzieci. Preferowany sposób kontaktu z pracownikami Świetlicy to telefon, mail, sms, messenger.
 • Wszyscy wchodzący na teren CENTRUM powinni mieć zakryte nos i usta, oraz dbać o zachowanie dystansu między sobą - min. 1,5 m.
 • Staramy się by dzieci na zajęcia przyprowadzała i odbierała w miarę możliwości zawsze ta sama osoba.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
 • Opiekunowie powinni zapewnić pewny sposób komunikacji na wypadek pilnej potrzeby (aktualny numer telefonu i dostępność pod tym numerem).
 • Opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Dziecko, u którego wystąpią niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane od innych osób i niezwłocznie zostaną o tym fakcie powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka.
 • Dbamy, by w pomieszczeniach, w których przebywamy z dziećmi zapewnione było wystarczająca ilość miejsca (zgodna z zaleceniami sanitarnymi).
 • W czasie zajęć staramy się ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.
 • Każde dziecko używa tylko swoich przyborów i pomocy – pamiętamy aby je przynosić i unikamy pożyczania
 • Dzieci starają się nie przynosić na zajęcia żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
 • Staramy się, by w przestrzeniach wspólnych dzieci zasłaniały nos i usta maseczką lub przyłbicą.
 • Wszyscy dbamy o wzajemne bezpieczeństwo często myjąc ręce i je dezynfekując.
My ze swej strony
dbamy, by nie zabrakło płynów do dezynfekcji
regularnie dezynfekujemy powierzchnie wspólne
regularnie ozonujemy cały obiekt
pilnujemy, by w salach zapewnić odpowiednią powierzchnię względem liczby Uczestników.

Zapraszamy!