Już działamy - zapraszamy!

Wróciliśmy do zajęć stacjonarnych i zapraszamy wszystkich chętnych. Ale, że sytuacja jest nieco inna, pamiętajmy o najważniejszych zasadach, jakie obowiązują teraz w Edustrefie:
  • unikamy przychodzenia na zajęcia z objawami typu: gorączka, katar, kaszel
  • przychodzimy dokładnie na wyznaczoną godzinę
  • na górę wchodzą tylko uczestnicy zajęć
  • zachowujemy dystans na korytarzu
  • nosimy maseczkę / przyłbicę w budynku
  • dezynfekujemy ręce przed i po zajęciach
  • niepokojące objawy zgłaszamy natychmiast prsonelowi
Więcej zasad i informacji znajdziecie na specjalnej stronie.
Zapraszamy!
smilepng