Opłaty
 
Podstawowe stawki za 45 minut zajęć cyklicznych:
  • zajęcia indywidualne - od 70 zł
  • zajęcia grupowe - od 30 zł
  • wypożyczenie instrumentu - 30-50 zł / mies.
  • świetlica - 650 zł / mies.
Wszystkie opłaty wnosimy z góry za miesiąc, którego dotyczą - zarówno przy zajęciach grupowych, jak i indywidualnych. Szczegóły rozliczeń można śledzić na bieżąco w naszej aplikacji ActiveNow.

Szczegółowe informacje o opłatach - ich wysokości i trybie wnoszenia - dostępne są w naszym Biurze, oraz zawarte są w Deklaracji-Umowie uczestnictwa.

Numery kont do opłat:
opłaty za zajęcia - 79 1050 1025 1000 0097 2667 2794 - Bank ING
opłaty za Świetlicę - 03 1750 0009 0000 0000 3037 2778 - Bank BNP
W opisie przelewu prosimy o podanie tylko imienia i nazwiska Uczestnika - wpłaty księgowane są chronologicznie, zgodnie z terminem powstania należności - od najstarszych.