Opłaty
 
Ceny zajęć uzależnione są od wielu czynników (m.in. długość lekcji, częstotliwość, rodzaj zajęć, stopień zaawansowania, .staż w Edustrefie, ilość zajęć itp.)

Podstawowe stawki za 45 minut zajęć:
  • zajęcia indywidualne - 60 - 70 zł
  • zajęcia grupowe - 25-50 zł
Wszystkie opłaty wnosimy z góry za miesiąc, którego dotyczą - zarówno przy zajęciach grupowych, jak i indywidualnych.

Szczegółowe informacje o opłatach - ich wysokości i trybie wnoszenia - dostępne są w naszym Biurze, oraz zawarte są w Deklaracji-Umowie uczestnictwa.

Numery kont do opłat:
opłaty za zajęcia - 79 1050 1025 1000 0097 2667 2794 - Bank ING
opłaty za Świetlicę - 03 1750 0009 0000 0000 3037 2778 - Bank BNP
W opisie przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, rodzaju zajęć i okresu, za jaki dokonywana jest opłata.