Opłaty
 
Ceny zajęć uzależnione są od wielu czynników (m.in. długość lekcji, częstotliwość, rodzaj zajęć, stopień zaawansowania, .staż w Edustrefie, ilość zajęć itp.)

Podstawowe stawki za 45 minut zajęć:
  • zajęcia indywidualne - 60 zł
  • zajęcia grupowe - 30 zł
  • opłata wpisowa - 50 zł (dotyczy zajęć artystycznych)
Wszystkie opłaty wnosimy z góry za miesiąc, którego dotyczą - zarówno przy zajęciach grupowych, jak i indywidualnych.

Szczegółowe informacje o opłatach - ich wysokości i trybie wnoszenia - dostępne są w naszym Biurze, oraz zawarte są w Umowie uczestnictwa.

Numery kont do opłat za zajęcia:
79 1050 1025 1000 0097 2667 2794 - ING Bank Śląski, nowy, aktualny
03 1750 0009 0000 0000 3037 2778 - Bank BNP Paribas -aktualny do końca czerwca 2020 r.
W opisie przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, rodzaju zajęć i okresu, za jaki dokonywana jest opłata.