Logopedia

Zapraszamy na zajęcia logopedyczne, konsultacje, porady, diagnozy oraz na zajęcia z jęz. polskiego jako obcego dla obcokrajowców.

Czym się zajmujemy:

 • wady wymowy
 • zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym
 • zaburzenia mowy u osób z niedosłuchem
 • jąkanie
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych pacjentów ze spectrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną
 • profilaktyka logopedyczna
 • wczesna interwencja logopedyczna
 • diagnoza zaburzeń procesów funkcji pokarmowych
 • nauka języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzane jest badanie logopedyczne polegające na:
- wywiadzie z rodzicami / pacjentem dorosłym
- ocenie sposobu porozumiewania się
- ocenie stanu mowy (rozumienie i nadawanie mowy, budowa oraz sprawność narządów mowy, czynności prymarne, słuch fonemowy)
Podczas badania może się okazać, że badanie logopedyczne należy poszerzyć o inne badania specjalistyczne np. audiologiczne, foniatryczne, laryngologiczne, neurologiczne. Po przeprowadzeniu badania opracowywany jest program terapii dostosowany do dziecka. Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad / zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń również w domu, przy wsparciu rodziców / opiekunów dziecka.

Cennik zajęć logopedycznych:

 • 60 min. - 100 zł
 • 30 min. - 65 zł
 • konsultacja jednorazowa - 150 zł
 • diagnoza - 200 zł

Pedagogika

Wśród wielu zajęć pedagogicznych proponujemy m.in:
 • ćwiczenia percepcji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
 • naukę czytania
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • wyrównywanie deficytów
 • usprawnianie motoryki małej
 • terapię ręki
 • diagnozy
 • konsultacje pedagogiczne
Cena zajęć: od 60 zł / 45 min.


Zadzwoń lub napisz i umów się na pierwsze spotkanie w dogodnym terminie. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie KONTAKT. Zapraszamy!