Mali Pasjonaci Matematyki na start!


Zapraszamy wszystkich małych pasjonatów matematyki i nie tylko na zajęcia matematyczne dla młodszych dzieci! Zajęcia odbywają się w małych grupach dla dzieci klas 1-3 oraz przedszkolaków.

Matematyka dzisiaj jest jednym z kluczowych obszarów wiedzy współczesnej ludzkości, niezbędnym do egzystencji człowieka w cywilizowanym społeczeństwie.

Powszechne wykorzystanie technologii, w tym komputerowej, wymaga od jednostki pewnego minimum wiedzy matematycznej i wyobraźni.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być z powodzeniem wykorzystywane do pogłębiania wiedzy dziecka w zakresie materiału programowego. Rozwój logicznego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, umiejętności badawcze, pomysłowość, rozwój poprawny matematycznej mowy, zamiłowanie do czytania literatury matematycznej w celu zdobywania przydatnych informacji z historii matematyki pomogą dzieciom rozwijać swoje zdolności matematyczne.

Rysunek graficzny oraz przeformułowanie treści zadania pomaga uczniom znaleźć najbardziej racjonalny sposób rozwiązania oraz zauważyć ukryte relacje między danymi w zadaniu. Rozwiązanie zadania staje się proste.