Mali Pasjonaci Matematyki na start!


Są to zajęcia dla uczniów klas 1-3 obejmujące zagadnienia tradycyjnego programu nauczania, oraz włączające elementy o zwiększonym stopniu trudności i poziomu kreatywności. Szczególną uwagę zwracamy na sposoby rozwiązywania niestandardowych problemów logicznych, zadań tekstowych oraz innych zadań matematycznych. Na te zajęcia zapraszamy wszystkich małych pasjonatów matematyki i nie tylko.
Jeśli czujesz się niepewnie, my pomożemy Ci polubić matematykę i uwierzyć w siebie. Pomożemy rozwinąć motywację do nauki matematyki oraz zdolności intelektualne. Mały pasjonat matematyki to zajęcia w kameralnych grupach, rytmem i poziomem dostosowane do możliwości uczestników.

Cena zajęć:20 zł / 1 spotkanie 45 min (200 zł za cały cykl - 10 spotkań)

Zajęcia ruszą na przełomie września i października. O konkretnych terminach będziemy informować na bieżąco.

A poniżej mała próbka tego, co będziemy robić na zajęciach. Lekcję prowadzi pani Nina Metelska.

Rysunek graficzny oraz przeformułowanie treści zadania pomaga uczniom znaleźć najbardziej racjonalny sposób rozwiązania oraz zauważyć ukryte relacje między danymi w zadaniu. Rozwiązanie zadania staje się proste.