Od maja Edustrefa  wznawia swoją działalność w nowej rzeczywistości. Mając na względzie aktualną sytuację, oraz związane z nią obowiązujące zasady bezpieczeństwa będziemy odwieszać stopniowo zajęcia - najpierw indywidualne, później grupowe. Oczywiście udział w nich będzie uzależniony od indywidualnych decyzji Uczniów i ich Rodziców. My jednak zapewniamy, że będziemy działać tak, by wszystkim zapewnić maksimum bezpieczeństwa i komfortu.

Poniżej zamieściliśmy wykaz zasad, którymi będziemy się kierować. Natomiast szczegóły organizacyjne będziemy uzgadniać indywidualnie z Uczestnikami/Rodzicami.


 • Obecnie działają zajęcia, w których uczestniczy maksymalnie 10 osób. Dla tej liczby uczestników jesteśmy w stanie zorganizować zajęcia zachowując zasady bezpieczeństwa, a przede wszystkim odpowiedni dystans pomiędzy osobami w nich uczestniczącymi. Zajęcia dla większych liczebnie grup zostaną wznowione po 25 maja.
 • Świetlica również wznowiła swoje działanie, ale na specjalnych zasadach. Szczegółowe informacje na temat znajdują się tutaj.
 • Do końca roku szkolnego zawieszamy zajęcia taneczne dla dzieci w Studio Tańca organizowane bezpośrednio przez nas. Informacje o zajęciach organizowanych przez naszych Partnerów otrzymacie bezpośrednio od nich.
 • Cały czas dla chętnych pozostają dostępne niektóre zajęcia on-line. 
 • Rozumiemy, że nie wszyscy będą chcieli na razie wrócić, w końcu cały czas walczymy z wirusem, ale spokojnie, poczekamy :-)
#wkrotcebedzielepiej

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach od maja 2020 roku do odwołania:

 • unikamy przychodzenia na zajęcia z objawami typu: gorączka, katar, kaszel
 • staramy się przychodzić dokładnie na wyznaczoną godzinę i wychodzić od razu po zajęciach
 • pamiętamy, aby na zajęcia przynosić swoje pomoce i przybory
 • jeśli dziecko może samo wejść na zajęcia - rodzic doprowadza je tylko do drzwi wejściowych na dole
 • ograniczamy do niezbędnego minimum ilość osób przebywających w recepcji i holu
 • dezynfekujemy ręce przy wejściu i/lub zakładamy rękawiczki jednorazowe
 • ograniczamy do minimum kontakt osobisty z recepcją (preferowany kontakt przez telefon, sms, mail, messenger)
 • na terenie Edustrefy chodzimy w maseczce lub przyłbicy
 • na zajęciach i podczas poruszania się po korytarzu zachowujemy dystans 1,5- 2 m między sobą
 • w sali zajęciowej może przebywać jednocześnie - zależnie od sali - maksymalnie 5 osób (12 w dużej sali) + nauczyciel, pod warunkiem zachowana dystansu 2 m
 • unikamy przekazywania sobie materiałów w formie papierowej - jeśli to możliwe, staramy się wysyłać je elektronicznie
 • w pomieszczeniu z toaletami może przebywać 1 osoba w tym samym czasie
 • unikamy wymijania się na schodach
 • po każdych zajęciach następuje 10 min. przerwa na dezynfekcję stolików, pulpitów, instrumentów, klamek i innych wspólnych powierzchni w salach
 • przez cały dzień dokonywana jest regularna dezynfekcja  poręczy, klamek, stolików i innych powierzchni wspólnych w całym obiekcie
 • każdy niepokojący objaw, który pojawi się w trakcie zajęć (np. nagła gorączka, duszności itp.) zgłaszamy natychmiast pracownikom lub nauczycielom

Centrum Edukacyjne Edustrefa nie otrzymało formalnego zakazu działalności w związku z pandemią koronawirusa. O zawieszeniu zajęć zdecydowaliśmy sami kierując się dbałością o nasze wspólne zdrowie i wzajemne bezpieczeństwo. I te dwie rzeczy wciąż pozostaną dla nas priorytetem przy organizacji zajęć.