Mali Pasjonaci Matematyki na start!


Są to zajęcia dla uczniów klas 1-3 obejmujące zagadnienia tradycyjnego programu nauczania, oraz włączające elementy o zwiększonym stopniu trudności i poziomu kreatywności. Szczególną uwagę zwracamy na sposoby rozwiązywania niestandardowych problemów logicznych, zadań tekstowych oraz innych zadań matematycznych. Na te zajęcia zapraszamy wszystkich małych pasjonatów matematyki i nie tylko.
Jeśli czujesz się niepewnie, my pomożemy Ci polubić matematykę i uwierzyć w siebie. Pomożemy rozwinąć motywację do nauki matematyki oraz zdolności intelektualne. Mały pasjonat matematyki to zajęcia w kameralnych grupach, rytmem i poziomem dostosowane do możliwości uczestników.

Cena zajęć:20 zł / 1 spotkanie 45 min (200 zł za cały cykl - 10 spotkań)