Poniżej znajdziesz Regulaminy obowiązujące Uczestników naszych zajęć - są one integralną częścią Umów o Uczestnictwo w naszych zajęciach.

Oprócz tego znajdziecie tu wzory umów, formularzy i kalendarz roku szkolnego 2021/2022.