Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami podatkowymi, wzrostem inflacji, cen mediów, oraz wielu innych kosztów powodujących znaczny wzrost kosztów naszej działalności zmuszeni jesteśmy od marca 2022 roku podnieść ceny większości naszych zajęć.
Jest to nieuniknione, byśmy mogli dalej funkcjonować i oferować Państwu usługi w takiej formie i na takim poziomie, jak dotychczas, współpracując przy tym z tak świetnymi Nauczycielami i Pracownikami.
Szczegółowe informacje o tym, których zajęć będzie to dotyczyć, oraz o wysokości nowych stawek uzyskacie Państwo w naszym Biurze, pojawią się one również po 22 lutego w systemie ActiveNow.

  • Z powodu konieczności zmian stawek w systemie wszystkie zajęcia, których to dotyczy zostaną "zamknięte" 28 lutego.
  • Wcześniej - 22 lutego - w systemie pojawią zajęcia rozpoczynające się od 1 marca już z nowymi stawkami.
  • Ze względu na specyfikę systemu ActiveNow w tym dniu zostanie naliczona opłata z góry za cały marzec (według nowych stawek). Sytuacja ta nie dotyczy tych zajęć, których ceny pozostają bez zmian.
  • Do końca lutego prosimy o zapoznanie się z nowymi stawkami i informację o akceptacji (lub nie) nowych warunków.Prosimy zrobić to najlepiej w formie pisemnej (sms, mail, messenger), dopisując imię i nazwisko Uczestnika, którego dotyczą.
  • Potwierdzeniem akceptacji będzie dla nas również dokonanie przed 1 marca wpłaty za marzec według nowych stawek.
  • Brak odpowiedzi do 28 lutego z Państwa strony potraktujemy jako akceptację nowych warunków.
  • Nowe stawki będą obowiązywać od 1 marca 2022 roku.
UWAGA!
Prosimy o sprawdzenie stanu swoich rozrachunków i uregulowanie wszystkich należnych i zaległych opłat (włącznie z lutym) najpóźniej do 21 lutego. Ponieważ dopiero po "wyzerowaniu" konta będziemy mogli wpisać nowe zajęcia Uczestnika.
Jeśli w poniedziałek 21 lutego otrzymacie Państwo przypomnienie o płatności, to znaczy, że na kocie Uczestnika widnieje należność do uregulowania, uniemożliwiająca kontynuację zajęć.

Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na dalszą owocną współpracę. Zrozumiemy również, jeśli zdecydują się Państwo zrezygnować z zajęć, choć mamy nadzieję, że będą to sytuacje wyjątkowe.

W przypadku zajęć z panem Mateuszem Dobrowolskim prosimy wyłącznie o informację o akceptacji (bądź nie) - prosimy nie dokonywać wpłat za marzec!
Zmieni się bowiem również sposób regulowania płatności. O szczegółach Uczniowie p. Mateusza zostaną poinformowani indywidualnie.

Prosimy pamiętać, że terminowość i regularność wpłat pozwala zachować porządek i jasność w rozrachunkach zarówno nam, jak i Państwu, pozwala również na terminowe rozliczenia z naszymi Pracownikami. A to wszystko pozwala tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania, oraz skupiać się na tym, co najważniejsze w naszej pracy - przekazywaniu wiedzy i umiejętności naszym Uczestnikom. W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy regulują swoje należności w terminie:-)

Żeby ułatwić Państwu kontrolę należności w każdy poniedziałek system wysyła sms-owe i mailowe przypomnienia o należnościach do uregulowania. Jeśli nie otrzymują Państwo powiadomień mailowych, prosimy sprawdzić czy:
- wiadomości nie trafiają do folderu SPAM
- w systemie jest zapisany poprawny adres mailowy
- podali nam Państwo e-mail.

Przypominamy też, że - zgodnie z zapisem w Regulaminie zajęć - należności naliczamy za każdy miesiąc z góry, 10-go dnia miesiąca. Te 10 dni to czas na ewentualne wyjaśnienie niejasności w rozliczeniach za poprzedni miesiąc i uregulowanie ewentualnych zaległości, ponieważ po naliczeniu opłaty za kolejny miesiąc (tym samym rozliczeniu poprzedniego) nie jest to już możliwe.

Dziękujemy
Zespół EDUSTREFA

Poniżej link do pobrania informacji w formacie PDF.