Kalendarz roku szkolnego

Poniżej można pobrać Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020 w Edustrefie.
Nasz kalendarz oparty jest na kalendarzu roku szkolnego opublikowanym przez MEN z niewielkimi odstępstwami.
Nasz rok zajęciowy obejmuje 32 tygodnie. W związku z tym - w przypadku zajęć grupowych - w ramach opłaty za cały rok szkolny odbędzie się 32 lub 62 zajęć (odpowiednio dla grup 1x w tygodniu i dla grup 2x w tygodniu).

Plik w formacie PDF. Program Adobe Reader do pobrania tutaj.