Roczny kurs przygotowujący do egzaminu 8 - klasisty z języka polskiego30 godzin zegarowych, próbny egzamin, wraz z omówieniem
cena: 8 x 150 zł lub jednorazowo 1140 zł
zajęcia w soboty o 9.30 po 60 minut
od 24 września do 20 maja.
Kurs prowadzi nauczycielka języka polskiego, egzaminatorka i autorka licznych testów egzaminacyjnych.
Na zajęciach systematyzujemy materiał z przedmiotu, oraz przerabiamy i uczymy się rozwiązywać testy egzaminacyjne.
Kurs rusza 24 września.