Propozycje dla Najmłodszych


Klubik Przedszkolny - poranne zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 1,5 do 3 lat (poniedziałki, środy) - więcej informacji

Klubik Po Południu - popołudniowe zajęcia adaptacyjne dla dzieci 1,5 - 3 lata (wtorki, czwartki) - więcej informacji
Klub Mamy i Malucha - dla Mam z dziećmi od 0 do 1,5 r.ż (wtorki) - więcej informacji
SmykoMultisensoryka - zajęcia poznawcze dla dzieci 0,5 - 3 lat (czwartki) - więcej informacji
MuzoBrzdące - zajęcia umuzykalniające dla dzieci 1,5 - 4 lata (soboty) - więcej informacji

Wszyscy rodzice, którym przysługuje dofinansowanie 400+ (tzw. żłobkowe) mogą w naszym Klubiku z niego skorzystać.