Praca Świetlicy w okresie od 30 listopada 2020.

W związku z decyzjami rządu dotyczącymi pracy szkół po 29 listopada informujemy o organizacji pracy Świetlicy w najbliższym okresie.

30 listopada - 22 grudnia
Tak, jak nauka w szkołach, tak również nasza Świetlica działa do 22 grudnia włącznie.

23 grudnia - 3 stycznia - ferie świąteczne
W tych dniach Świetlica jest nieczynna.
W dniach 28, 29, 30 grudnia organizujemy zajęcia opiekuńcze - niezależne od Świetlicy - w których może uczestniczyć każde dziecko. Są to jednak zajęcia dodatkowo płatne: 40 zł/dzień.

4 stycznia - 17 stycznia (lub inny termin, zależnie od ostatecznych decyzji rządu) - ferie zimowe
W czasie ferii (które pierwotnie były zaplanowane na okres 18-31 stycznia) Świetlica jest nieczynna - zgodnie z harmonogramem pracy szkół, na którym opiera się kalendarz pracy Świetlicy.
W okresie ferii zimowych będziemy organizować w różnych formach zajęcia dla dzieci, w tym także całodniowe zajęcia opiekuńcze (półkolonie). Będzie to jednak osobna forma - niezależna od całorocznej Świetlicy - i będzie dodatkowo płatna. Szczegóły podamy przed przerwą świąteczną.

Przypominamy, że zawieszenie pracy Świetlicy w okresach takich, jak ferie świąteczne i zimowe jest ujęte w Umowie, oraz uwzględnione w całorocznej opłacie za Świetlicę. Jest to więc przerwa niezwiązana z aktualną sytuacją pandemiczną i nie wpływa na wysokość opłat.

O wysokości dopłaty lub zwrotu będziemy informować każdego z Państwa na zakończenie kolejnych miesięcy.


Bardzo prosimy o poinformowanie nas do końca listopada o tym, czy w grudniu dziecko będzie przychodzić na Świetlicę (jeśli tak, to w jakim zakresie), czy też nie. Jest to dla nas ważne, bo dzięki temu będziemy mogli odpowiednio zorganizować pracę.

Organizacja pracy Świetlicy w czasie nauczania zdalnego.

W czasie zamknięcia szkół istnieje możliwość dodatkowego pobytu dzieci w Świetlicy także w godzinach lekcji zdalnych (już od godz. 7.00). W takim wypadku przyprowadzają Państwo dziecko do nas przed planowanymi godzinami lekcji i dziecko odbywa pod naszą opieką nauczanie zdalne (zgodnie z planem lekcji w szkole). Po zakończeniu lekcji szkolnych robimy już to co zwykle robimy po odebraniu dzieci ze szkoły.
Jak już informowaliśmy wcześniej, opcja ta wiąże się jednak dla nas z koniecznością zapewnienia opieki w trakcie dodatkowych godzin pobytu dzieci, a także pomocy podczas lekcji on-line, co wykracza poza standardowy zakres działania naszej świetlicy i generuje dodatkowe koszty. Dlatego jest to opcja dodatkowo płatna. Dopłata wynosi 8 zł za każdy dzień, kiedy dziecko odbywa u nas lekcje zdalne.

Lekcje zdalne dziecko odbywa na swoim telefonie/komputerze/tablecie.

Dziecko może w ten sposób uczestniczyć w lekcjach codziennie lub w wybrane dni. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze poinformowanie nas, byśmy mogli organizacyjnie to przygotować.
Można też przyprowadzić dziecko na Świetlicę po zakończeniu lekcji w szkole. Tutaj również konieczne jest wcześniejsze poinformowanie nas.

W przypadku dzieci, które nie będą przychodzić do Świetlicy w czasie zamknięcia szkół opłata zostanie pomniejszona. Za każdy dzień nieobecności zwrócimy 2/3 stawki dziennej (stawka dzienna to 1/18 stawki miesięcznej).
Wysokość zwrotu wynikający z Umowy to 1/2 stawki dziennej za każdy dzień nieobecności (zgodnie z &2 pkt.4 dla Umów z roku 2020 i &6 pkt.2 dla Umów zawartych w latach poprzednich), jednak ze względu na sytuację pandemii zwrot będzie wyższy i wyniesie 2/3 stawki dziennej. Zwrotu dokonamy w rozliczeniu za kolejny miesiąc.

O wysokości dopłaty lub zwrotu będziemy informować każdego z Państwa na zakończenie kolejnych miesięcy.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.

Nowy numer telefonu do kontaktu ze Świetlicą

Informujemy, że uruchomiliśmy numer telefonu dedykowany do kontaktu w sprawach związanych ze Świetlicą (organizacja, plany lekcji, zmiany, opieka, zajęcia dodatkowe dzieci ze świetlicy itp.). Jest to numer: 690 608 106.

Pod tym telefonem będzie zawsze pani Asia, lub ktoś, kto zajmuje się dziećmi. Prosimy już teraz o zapisanie go i stopniowe "przestawianie się" na kontakty przez ten numer.

Nasz główny numer: 784 518 384 jest oczywiście cały czas dostępny, jednak docelowo będzie przeznaczony do obsługi pozostałych zajęć z oferty EDUSTREFY, oraz kontaktów w sprawach formalno-finansowych świetlicy.

Ze względu na zmiany organizacyjne związane z pandemią, na razie obydwa numery mogą być używane zamiennie.


Poniżej znajdują się wszystkie aktualne dokumenty związane z udziałem dziecka w zajęciach Świetlicy.