Nowy numer telefonu do kontaktu ze Świetlicą

Informujemy, że od 1 marca wyłączamy przekierowanie numeru "świetlicowego" 690 608 106 na numer ogólny. Numer ten będzie funkcjonował już niezależnie i służył do kontaktów w sprawie Świetlicy (organizacja, plany lekcji, zmiany, opieka, zajęcia dodatkowe dzieci ze świetlicy itp.).

Pod tym telefonem będzie zawsze pani Asia lub ktoś, kto zajmuje się dziećmi. Prosimy o zapisanie go jako głównego numeru i w sprawach Świetlicy korzystanie tylko z niego.

Nasz ogólny numer: 784 518 384 jest oczywiście cały czas dostępny, jednak jest on dedykowany do obsługi pozostałych zajęć z oferty EDUSTREFY, oraz kontaktów w sprawach formalno-finansowych świetlicy.

Jednocześnie zapraszamy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili do rejestracji w naszym systemie zarządzania naszymi zajęciami ActiveNow. 
Jak zacząć?
• Wystarczy podać w recepcji swój e-mail, a my wyślemy maila aktywacyjnego.
Co znajdziemy w ActiveNow?
• Dostęp on-line do planu zajęć i informacji o rozliczeniach
• Dostęp do wiadomości od nauczycieli
• Możliwość szybkiego i prostego odwołania zajęć
• Możliwość dokonania szybkiej płatności za zajęcia
• Prosty formularz zapisu na inne zajęcia i warsztaty
• Szybki dostęp do swoich zajęć on-line

Organizacja pracy Świetlicy w czasie nauczania zdalnego - jeśli by miało znów być zarządzone.

W czasie zamknięcia szkół istnieje możliwość dodatkowego pobytu dzieci w Świetlicy także w godzinach lekcji zdalnych (już od godz. 7.00). W takim wypadku przyprowadzają Państwo dziecko do nas przed planowanymi godzinami lekcji i dziecko odbywa pod naszą opieką nauczanie zdalne (zgodnie z planem lekcji w szkole). Po zakończeniu lekcji szkolnych robimy już to co zwykle robimy po odebraniu dzieci ze szkoły.
Jak już informowaliśmy wcześniej, opcja ta wiąże się jednak dla nas z koniecznością zapewnienia opieki w trakcie dodatkowych godzin pobytu dzieci, a także pomocy podczas lekcji on-line, co wykracza poza standardowy zakres działania naszej świetlicy i generuje dodatkowe koszty. Dlatego jest to opcja dodatkowo płatna. Dopłata wynosi 10 zł za każdy dzień, kiedy dziecko odbywa u nas lekcje zdalne.

Lekcje zdalne dziecko odbywa na swoim telefonie/komputerze/tablecie.

Dziecko może w ten sposób uczestniczyć w lekcjach codziennie lub w wybrane dni. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze poinformowanie nas, byśmy mogli organizacyjnie to przygotować.
Można też przyprowadzić dziecko na Świetlicę po zakończeniu lekcji w szkole. Tutaj również konieczne jest wcześniejsze poinformowanie nas.

W przypadku dzieci, które nie będą przychodzić do Świetlicy w czasie nauki zdalnej opłata miesięczna zostanie pomniejszona o 1/18 stawki miesięcznej za każdy dzień nieobecności w dniu nauki szkolnej (w każdym roku szkolnym mamy co najmniej 180 dni lekcyjnych - w tym jest to 185 - dlatego po podzieleniu na 10 miesięcy wychodzi średnio 18 dni szkolnych w każdym miesiącu). Zwrotu dokonamy w rozliczeniu za kolejny miesiąc.

Informacja o wysokości dopłaty lub zwrotu na koniec każdego miesiąca jest widoczna w systemie ActivNow. Zapraszamy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili do rejestracji w nim.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.
Poniżej znajdują się wszystkie aktualne dokumenty związane z udziałem dziecka w zajęciach Świetlicy.