Dane logowania

Nazwa użytkownika to adres e-mail, który podaliśmy w recepcji i na który przyszło zaproszenie do rejestracji. Możemy samodzielnie zmienić adres mailowy, jednak musimy pamiętać, aby przy kolejnym logowaniu wpisać jako nazwę użytkownika ten nowy e-mail.

Nasze hasło jest takie, jakie wpisaliśmy przy rejestracji. Jeśli go zapomnimy – należy użyć opcji Odzyskiwania hasła, dostępnej na stronie logowania.Menu boczne

Najbliższe zajęcia – pokazuje nadchodzące zajęcia z dwóch najbliższych tygodni

Rozliczenia – po wejściu w tę sekcję widzimy:

- u góry: kwotę należności (na czerwono) lub ewentualną nadpłatę (na zielono)

- poniżej wykaz poszczególnych naliczeń i wpłat w kolejności od najstarszej; jeśli lista jest dłuższa poniżej pojawia się przycisk „pokaż więcej”

Zapisy na wydarzeniamożliwość zapisania się z poziomu panelu na warsztaty, wydarzenia itp.

Moje dane Użytkownik może je zmieniać, edytować i uzupełniać

Dwoje lub więcej dzieci

Wszystkie dzieci, przy których w systemie zostanie wpisany ten sam e-mail zostaną przyporządkowane do jednego konta.

Po zalogowaniu widzimy ekran, na którym wybieramy konkretne dziecko.

Aby przełączyć się na inne dziecko klikamy w prawym górnym roku na aktualne dziecko i po wybraniu opcji Zmień użytkownika u góry pojawiają się zakładki z pozostałymi dziećmi.

Powiadomienia

W prawym górnym rogu, obok imienia i nazwiska dziecka znajduje się dzwonek. Jeśli jest na nim czerwony znacznik – to znaczy, że otrzymaliśmy powiadomienie. Aby je przeczytać wystarczy kliknąć na dzwonek, rozwinie się lista i wybieramy konkretne powiadomienie.

System wysyła również automatyczne powiadomienia sms-owe i mailowe: w przypadku sms-a jako nadawcę wiadomości - zamiast numeru telefonu - zobaczycie nazwę "EDUSTREFA". Powiadomienia mailowe będą przychodzić na adres, który aktualnie jest wpisany w danych użytkownika (ten, który jest również loginem do konta).

SMS-y są wysyłane automatycznie i nie można wysłać odpowiedzi zwrotnej. W razie potrzeby kontaktu telefonicznego lub sms-owego prosimy użyć numeru telefonu naszej recepcji (784 518 384).

W każdy poniedziałek system automatycznie wysyła powiadomienia sms i mailowe z informacją o należności do uregulowania do każdego, kto taką należność posiada. W przypadku nieuregulowania należności w ciągu 7 dni system wyśle kolejne przypomnienie i kolejne itd.

ActiveNow w pełni automatycznie rozlicza płatności, zlicza obecności, steruje planem zajęć itp.

Zgłaszanie nieobecności

Chcąc odwołać zajęcia indywidualne wystarczy po prostu kliknąć w przycisk odwołaj zajęcia przy odpowiedniej pozycji. Trzeba pamiętać, że „bezkosztowo” można odwołać zajęcia do 6 godzin przed ich rozpoczęciem). Odwołanie ich po tym czasie lub nieodwołanie i nieobecność – zgodnie z zapisami w Umowie – skutkuje naliczaniem przez nasz system opłaty.

Zgodnie z Umową, Uczestnik ma prawo odwołać zajęcia 1 raz w miesiącu (czyli 10 razy w ciągu każdego roku szkolnego). Po przekroczeniu tej liczby każde kolejne odwołanie zajęć skutkować będzie naliczaniem normalnej opłaty.

Aby zgłosić nieobecność na zajęciach grupowych należy kliknąć na przycisk „zgłoś nieobecność” przy odpowiedniej pozycji. Zgłoszenie ma charakter informacyjny, nie wiąże się ze zwrotem opłaty za te zajęcia.

Rozliczenia

Na górze widzimy kwotę należności (na czerwono) lub nadpłaty (na zielono). Między 1 a 10 dniem każdego miesiąca widoczna kwota (zaległość lub nadpłata) dotyczy stanu rozliczeń na zakończenie miesiąca poprzedniego. 10-go dnia każdego miesiąca system nalicza z góry opłaty za za cały aktualny okres i dolicza je do ewentualnych zaległości z poprzedniego (lub pomniejsza o nadpłaty).

UWAGA! W chwili zapisu Uczestnika na zajęcia system od razu nalicza opłatę za aktualny okres  (może to być przed 10-tym).

Należności za zajęcia indywidualne i jednorazowe (jeśli nie są rozliczane miesięcznie) są naliczone z dwudniowym wyprzedzeniem.

Przy pomocy przełącznika po prawej stronie możemy rozwinąć / ukryć listę przyszłych należności wraz z datami ich rozliczenia.

Wszystkie widoczne kwoty należności stanowią sumę opłat ze wszystkich zajęć. Wpłaty są księgowane na poczet najstarszych należności (nie są rozbijane na konkretne zajęcia).

W przypadku więcej niż jednego dziecka widoczne w systemie kwoty należności są rozbite na poszczególnych uczniów i nie sumują się. Chcąc zapłacić wszystkie należności razem należy zrobić jeden zsumowany przelew.

Wszystkie dokonywane płatności widoczne są na bieżąco w panelu Klienta z datą wpisania ich do systemu (data ta może się różnić o kilka dni w stosunku do daty zlecenia przelewu). 


Wszelkie problemy, uwagi dotyczące działania systemu prosimy kierować na adres: admin@edugrojec.pl

Wszelkie uwagi związane z prezentowanymi treściami (rozbieżności, wątpliwości) prosimy zgłaszać telefonicznie, bądź mailowo na adres: strefa@edugrojec.pl