Fundacja Edukacyjna 
"Strefa Edukacji"

Celem naszej Fundacji są działania edukacyjne na rzecz rozwoju kompetencji i umiejętności edukacyjnych, społecznych i zawodowych dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działania edukacyjne, w tym organizację zajęć edukacyjnych i artystycznych
b) realizację projektów społecznych
c) inicjowanie działań mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli,
d) programy i przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmocnienie lub nabycie kompetencji i umiejętności


Fundacja Edukacyjna Strefa Edukacji

Numer KRS: 0001067213,  NIP 7972084844, REGON 526842230

Nr konta Fundacji:

73 1600 1462 1731 7655 0000 0001