Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Wicińska działająca jako właściciel firmy EDUSTREFA Agnieszka Wicińska z siedzibą w Grójcu 05-600, ul. Jana Pawła II 26 prowadzonym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, posiadającą NIP: 797-166-68-05, REGON: 672982474. Kontakt ze wskazanym Administratorem możesz uzyskać w drodze mailowej (edu@edustrefa.net) lub telefonicznej (784 518 384);
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zajęć edukacyjnych i innych usług oferowanych przez naszą firmę.
3. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w przypadku podpisania umowy o świadczenie usług, zgłoszenia wysłanego przez formularz na stronie www, oraz w celu realizacji umowy (Art. 6 ust 1 pkt. b RODO).
5. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy firmy EDUSTREFA Agnieszka Wicińska, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym edukacyjnych, księgowych i informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
6. Przetwarzanie odbywa się wobec Twoich danych osobowych następujących kategorii:
- dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania)
- dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny)
- dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów)
- dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji)
7. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Zawsze masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
- sprostowania swoich danych osobowych;
- przenoszenia swoich danych;
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji zgłoszeń, usług i zapisów na zajęcia.
10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.