Kalendarz roku szkolnego

Poniżej można pobrać Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024 w Edustrefie.
Nasz kalendarz oparty jest na kalendarzu roku szkolnego opublikowanym przez MEN z niewielkimi odstępstwami.

Plik w formacie PDF. Program Adobe Reader do pobrania tutaj.