Szkoła Pamięci SPW Grójec

Nasz trening pamięci prowadzimy w oparciu o autorską metodę Szkoły Pamięci SPW. Zajęcia prowadzone są przez Autoryzowanego Trenera na podstawie licencji udzielonej przez Szkołę Pamięci SPW.

Program edukacyjny Szkoły Pamięci SPW bazuje wyłącznie na samodzielnie wypracowanych metodach, które powstały w wyniku bardzo systematycznych obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń. Podstawą sukcesów SPW jest odpowiednie sterowanie wysiłkiem intelektualnym oraz wytworzenie prawidłowych nawyków pracy umysłowej. Trening nie polega na przekazywaniu jakiejkolwiek wiedzy, prowadzeniu lekcji czy wykładów. Chodzi w nim głównie o wykształcenie umiejętności, które są coraz bardziej potrzebne w szkole, a od nich zależy dalsze zdobywanie wiedzy w całym procesie nauki szkolnej.

Doświadczenia zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki dają gwarancję, że uczestnicy treningów osiągną takie rezultaty jak:

  • znaczna poprawa pamięci,
  • poprawa koncentracji uwagi,
  • postępujący rozwój wyobraźni,
  • poprawa sprawności ortograficznej,
  • przyswojenie technik szybkiego czytania,
  • szybkie i skuteczne zapamiętywanie: słówek z języków obcych, definicji, dat; skomplikowanych wykładów, umiejętność odczytywania map, itp., itd.,
  • umiejętność selektywnego zapominania, co sprzyja przyswajaniu wiadomości nowych, potrzebnych,
  • poprawa formy i stylistyki wypowiedzi.

Opanowanie tych sprawności prowadzi do wypracowania swoistej metody efektywnego uczenia się. Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach, co daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego z uczestników.

Na nasze zajęcia zapraszamy dzieci od 2 klasy szkoły podstawowej.

 
Więcej informacji o Szkole Pamięci SPW, oraz naszych metodach nauczania znajdziesz tutaj: http://spw.pl/

Kursy w roku szkolnym 2023/2024

Standardowy kurs trwa od września do czerwca i obejmuje 90 jednostek lekcyjnych, w tym: 60 spotkań stacjonarnych (2 x w tygodniu po 45 minut), oraz 30 lekcji on-line na platformie szkoleniowej Delfin.
Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe, by były jak najbardziej efektywne.
Koszt całego kursu to 2462 zł (przy płatności jednorazowej) lub 2592 (przy płatnościach w ratach miesięcznych 9 x 288 zł - płatne X - VI).
Szczegóły dotyczące zajęć, organizacji kursu i płatności uzyskacie Państwo w naszym Biurze.
Zapraszamy!

"Twoja pamięć jest lepsza niż sądzisz!"

Możemy zorganizować również zajęcia np. w Twojej szkole. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z nami.