Zapraszamy na zajęcia Arytmetyki Mentalnej. 

Są to zajęcia ukierunkowane na harmonijny rozwój obu półkul mózgowych, za pomocą obliczeń na japońskim liczydle SOROBAN. 
Rozwijają one logiczne myślenie, poprawiają skupienie i koncentrację, myślenie analityczne oraz pamięć. Dokładny opis można znaleźć na stronie internetowej https://amakids.pl/arytmetyka-mentalna

Arytmetyka Mentalna™ to japońska metoda rozwijająca kompetencje matematyczne i logiczne dzieci!
Już ponad 54.000 uczniów w 29 krajach rozwija się lepiej dzięki tej metodzie.
Zalety Arytmetyki Mentalnej?
szybki wzrost umiejętności matematycznych
widoczna poprawa koncentracji
blisko 100% wzrost skuteczności zapamiętywania
wpływ na skuteczną naukę języków obcych
Poza tym, dzięki tej metodzie dzieci poświęcają mniej czasu na naukę tym samym zyskują więcej czasu na zabawę!

Przed zapisem zapraszamy wszystkich chętnych na niezobowiązujące i bezpłatne zajęcia pokazowe. 
Zajęcia demo trwają ok 50 min i możliwe są przy min. 10 chętnych. 
Lekcja pokazowa może odbyć się w szkole w trakcie lekcji, lub po południu, lub w innym miejscu, gdzie zbierze się grupa chętnych.

Po zajęciach pokazowych rodzice decydują, czy dziecko będzie brało udział w dalszych lekcjach. 
Zajęcia regularne odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 90 min., do tego dochodzą 4 lekcje po ok. 20 min na platformie AMALand.
Grupy liczą od 8 do 10 osób.

Koszt zajęć to 299 zł/miesiąc (4 zajęcia stacjonarne po 90 min. + lekcje na platformie). 
W ramach opłaty oprócz zajęć stacjonarnych uczniowie otrzymują dostęp do internetowej platformy edukacyjnej z zadaniami domowymi, grami i zabawami edukacyjnymi, dodatkowe mini kursy, możliwość udziałów w międzynarodowych olimpiadach AMAkids czy mistrzostwach w układaniu kostki Rubika.
Więcej informacji o Arytmetyce Mentalnej z AMAkids znajdziecie na stronie: https://amakids.pl/