Najważniejsze informacje o zajęciach w roku szkolnym 2023/2024


Ceny zajęć - informację o cenach zajęć każdy Uczestnik znajdzie w systemie Active, oraz otrzyma w Biurze (info ogólne TUTAJ)
Opłaty za zajęcia - naliczane są każdego 2-go dnia miesiąca z góry za dany miesiąc lub - w niektórych przypadkach zajęć indywidualnych - 2 dni przed terminem zajęć
Odwołanie zajęć indywidualnych - do 10 godzin przed terminem zajęć; odwołanie w terminie późniejszym powoduje naliczenie pełnej opłaty (dotyczy również zajęć w sobotę)
Zgłoszenie nieobecności na zajęciach grupowych - ma charakter informacyjny; w przypadku Akademii Rysunku brak zgłoszenia uniemożliwia odrobienie lub odliczenie
Wpłaty dokonujemy - przelewem lub BLIK-iem lub gotówką w Biurze. Numery konta pozostają bez zmian. W przypadku niejasności prosimy o kontakt.
Zaległość na koncie w systemie Active w ostatnim dniu miesiąca (lub w przypadku niektórych zajęć indywidualnych na dwa dni przed ich terminem) może spowodować automatyczne usuniecie Uczestnika z planu zajęć (lub z listy na zajęciach grupowych)
W każdy poniedziałek w południe system Active wysyła mailowo informacje o należnościach do uregulowania (jeśli jakieś są) + przypomnienie SMS
Stan rozliczeń, godzinę zajęć, pracę domową, odwołać zajęcia i wiele innych rzeczy można na bieżąco śledzić w Systemie ActiveNow - również w aplikacji na smartfona
Należności za wszystkie zajęcia Uczestnika w systemie się sumują, a każda wpłata zmniejsza ogólne saldo należności (nie ma przypisania do konkretnych zajęć).
Aby korzystać z systemu Active niezbędne jest podanie nam adresu mailowego (który będzie loginem do systemu).
Więcej o systemie/aplikacji ActiveNow znajdziecie TUTAJ.
Kalendarz roku szkolnego, wg którego pracujemy dostępny jest TUTAJ.

Szczegółowe informacje i zasady zawarte są w deklaracji Uczestnictwa i Regulaminie zajęć (dostępny TUTAJ).